Melby mølle under forvandling

Bestyrelsen for Melby mølles bevarelse ønsker at sætte Melby Mølle og sprøjtehus / sprøjte på landkortet, for dermed at tiltrække flere besøgende samt fortælle vores nuværende og fremtidige beboere og besøgende om én af hjørnestenene i Melby By’s lokalhistorie

Midlerne til at virkeliggøre planerne søger vi gennem fondsmidler, tilskud og medlemmernes egen indsats i form af kontingent, indsamlinger og sidst men ikke mindst frivillig arbejdsindsats.

 

Del siden